Serwis internetowy www.solet.pl wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia Ci korzystania z naszej witryny oraz zbierania anonimowych statystyk pozwalających ulepszać nam funkcjonalność i treść witryny. Używamy mechanizmu cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie. x
Strona główna Mapa strony
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Solet Sp. z o.o. realizuje projekt

„Platforma B2B z usługą SaaS automatyzującą prowadzenie procesu budżetowania pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi”,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007–2013), działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Przedmiotem projektu jest stworzenie platformy B2B w modelu SaaS, pozwalającej zautomatyzować procesy biznesowe przy realizacji usługi budżetowania zachodzące na linii Wnioskodawca – Partnerzy.

Projekt będzie realizowany w latach 2014-2015.


Kontakt:

Solet Sp. z o.o.
Al. Wincentego Witosa 16
20-315 Lublin
tel. +48 81 458 11 58, fax +48 81 444 39 53

Kierownik Projektu: Marcin Wójcicki
e-mail:

Unia Europejska Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Solet Business Intelligence

Rozwiązania

sbi FINANSE

 • Obsługa analiz w wielopoziomowej strukturze grupy kapitałowej
 • Analiza struktury i dynamiki sprawozdań finansowych w wybranym formacie (format statutowy, KPWiG, US GAAP, KNUiFE) w przekroju spółki i grupy kapitałowej
 • Mapowanie pozycji sprawozdań finansowych z danych księgi głównej i szczegółowych zapisów księgowych
 • Generowanie sprawozdań finansowych na podstawie wprowadzonych formuł mapowań z danych systemu źródłowego
 • Wczytywanie sprawozdań finansowych z arkuszy MS Excel, wprowadzanie danych do sprawozdań finansowych przy pomocy arkuszy roboczych
 • Automatyzacja procesu alokacji wartości not objaśniających do sprawozdań finansowych (w tym m.in.: struktura należności, struktura zobowiązań, szczegółowa analiza stanu i zmian w grupach środków trwałych)
 • Rejestracja korekt prezentacyjnych i konsolidacyjnych, rejestracja korekt kapitałów własnych oraz udziałów w spółkach zależnych, wyliczenie wartości firmy i kapitałów mniejszości
 • Automatyzacja procesu wyłączania transakcji wzajemnych w grupie kapitałowej
 • Obsługa rejestru sald transakcji wewnątrzgrupowych, generowanie raportów rozbieżności
 • Konsolidacja metodą pełną i proporcjonalną
 • Prezentacja według metody praw własności, obsługa wymiaru segmentacji
 • Analiza sytuacji majątkowej, w tym: dynamika i struktura pozycji aktywów i pasywów z odniesieniem do danych źródłowych (w tym struktura i dynamika należności, zobowiązań, zapasów)
 • Badanie stopnia dźwigni operacyjnej i finansowej
 • Wskaźniki rentowności, zadłużenia, płynności
 • Budowanie modeli na danych finansowych, w tym opcje prognozowania wyników finansowych
 • Analiza kosztów w strukturze rodzajowej w przekroju na jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa
 • Analiza kosztów w układzie rachunku kosztów rzeczywistych, normalnych, planowanych i standardowych, w tym analiza odchyleń
 • Obsługa profili alokacji danych według zdefiniowanych kluczy podziałowych, w tym wsparcie dla procesu rozliczania kosztów metodą ABC
 • Rachunek kosztów działań sterowany czasem
 • Budowanie układu oraz generowanie danych do wieloprzekrojowych i wielopoziomowych rachunków kontrolingowych, w tym m.in. analiza rentowności produktów, klientów, projektów i kanałów sprzedaży
 • Prowadzenie procesu budżetowania w formie scentralizowanej i rozproszonej
 • Kontrola wykonania budżetów, w tym obsługa opcji budżetowania elastycznego
 • Operacyjna analiza stanu i przepływu gotówki, generowanie wartości pozycji preliminarza gotówkowego
 • Analiza ryzyka portfela należności, średni termin zapłaty i opóźnienia płatności w przekroju klienta, ranking dłużników
 • Prezentacja kluczowych wskaźników w formie strategicznej karty wyników
© 2010 Solet Business Intelligence Created by WebChili Designed by VenaArt