Serwis internetowy www.solet.pl wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia Ci korzystania z naszej witryny oraz zbierania anonimowych statystyk pozwalających ulepszać nam funkcjonalność i treść witryny. Używamy mechanizmu cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie. x
Strona główna Mapa strony
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Solet Sp. z o.o. realizuje projekt

„Platforma B2B z usługą SaaS automatyzującą prowadzenie procesu budżetowania pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi”,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007–2013), działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Przedmiotem projektu jest stworzenie platformy B2B w modelu SaaS, pozwalającej zautomatyzować procesy biznesowe przy realizacji usługi budżetowania zachodzące na linii Wnioskodawca – Partnerzy.

Projekt będzie realizowany w latach 2014-2015.


Kontakt:

Solet Sp. z o.o.
Al. Wincentego Witosa 16
20-315 Lublin
tel. +48 81 458 11 58, fax +48 81 444 39 53

Kierownik Projektu: Marcin Wójcicki
e-mail:

Unia Europejska Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Solet Business Intelligence

Technologie

SAP BO Business Intelligence

SAP Business Objects to kompletna platforma Business Intelligence, która umożliwia wdrożenie i zarządzanie zestawem specjalizowanych narzędzi analitycznych dla użytkowników końcowych. Platforma składa się zarówno z prostych narzędzi do budowy raportów, jak i zaawansowanych komponentów do tworzenia zapytań, analizy danych, zarządzania wydajnością organizacji oraz aplikacji analitycznych, służących do złożonych analiz trendów, prognozowania itp.

Rozwiązania Business Intelligence zbudowane w oparciu o technologie SAP Business Objects umożliwiają zespołom osiągnięcie wyjątkowych rezultatów dzięki samoobsługowemu uzyskiwaniu dostępu do odpowiednich informacji przez wszystkie osoby w organizacji. Dostępne narzędzia pomagają użytkownikom biznesowym zmodyfikować proces podejmowania decyzji, udostępniając im rzetelne informacje oparte na faktach niezależnie od miejsca ich przechowywania.

Platforma SAP BO Business Intelligence obejmuje w szczególności następujący zestaw narzędzi :

  • SAP Crystal Reports - zapewnia łączność praktycznie z każdym źródłem danych oraz możliwość projektowania i formatowania interaktywnych raportów, a także udostępniania ich w obrębie organizacji i poza nią.
  • SAP BusinessObjects Analysis - narzędzie OLAP do przeprowadzania analizy wielowymiarowych zestawów danych, przeznaczone dla analityków finansowych i biznesowych.
  • SAP BusinessObjects Web Intelligence - umożliwia tworzenie zapytań ad hoc i przeprowadzanie intuicyjnych analiz w środowisku heterogenicznych źródeł danych, w trybie online lub offline.
  • SAP BusinessObjects Dashboards - umożliwia tworzenie interaktywnych kokpitów menedżerskich do szybkiego tworzenia wizualizacji złożonych danych,
  • SAP BusinessObjects Explorer - umożliwia wyszukiwanie i eksplorowanie danych biznesowych w celu uzyskania natychmiastowego wglądu w prowadzoną działalność.
  • SAP BusinessObjects Mobile - umożliwia uzyskiwanie dostępu do raportów, wskaźników i danych z urządzenia mobilnego.
  • SAP BusinessObjects Live Office - umożliwia integrowanie funkcji BI z pakietem Microsoft Office w celu umieszczania danych w prezentacjach, arkuszach kalkulacyjnych i dokumentach.

SAP Crystal Reports

Oprogramowanie SAP Crystal Reports umożliwia projektowanie precyzyjnych raportów, obsługując połączenia praktycznie z dowolnymi źródłami danych, i dostarczanie tych raportów użytkownikom biznesowym. Funkcjonalność narzędzia umożliwia generowanie skomplikowanych zapytań do baz danych i prezentację wyników w bogatej postaci graficznej. Sam proces generowania raportów nie wymaga znajomości języka SQL, choć możliwe jest tworzenie zapytań z jego użyciem. Użytkownicy końcowi mogą korzystać z funkcji sortowania i filtrowania w raporcie, co pozwala im na błyskawiczne podejmowanie decyzji oraz mogą korzystać z modeli scenariuszy "co, jeżeli".

SAP BusinessObjects Analysis

Oprogramowanie SAP BusinessObjects Analysis w wersji dla środowiska OLAP umożliwia analitykom biznesowym wykonywanie analiz wielowymiarowych danych przy użyciu intuicyjnego interfejsu sieci Web, który oferuje pełen zakres funkcji analitycznych. Analitycy mogą szybko odpowiadać na zaawansowane pytania biznesowe, a następnie udostępniać swój obszar roboczy analizy innym osobom, dzieląc się w ten sposób wiedzą z szerszym gronem odbiorców, wykraczającym poza jeden dział lub jedną grupę. Narzędzie pozwala na błyskawiczną analizę bezpośrednio na wielowymiarowych kostkach OLAP. Intuicyjny i niezwykle bogaty funkcjonalnie interfejs oraz głęboka integracja z serwerami OLAP zapewniają użytkownikom niezwykle wygodne środowisko pracy. Zaawansowani użytkownicy mogą zagłębić sie w skomplikowanych strukturach baz firm Microsoft, Hyperion, IBM czy SAP OLAP, podczas gdy pozostali docenią możliwości skorzystania z gotowych ścieżek analiz i raportów. Można drążyć i przecinać dane bezpośrednio na wielowymiarowych kostkach, a po zakończeniu pracy współdzielić jej wyniki w interaktywnych dokumentach, zawierających żywe dane i predefiniowane ścieżki analiz lub zapisać raporty jako strony WWW czy pliki Excel.

SAP BusinessObjects Web Intelligence

Program SAP BusinessObjects Web Intelligence oferuje zaawansowany, intuicyjny interfejs umożliwiający analitykom biznesowym i nietechnicznym użytkownikom informacji zadawanie spontanicznych, wielokrotnych pytań dotyczących danych związanych z prowadzoną działalnością. Za pomocą prostych technik przeciągania i upuszczania użytkownicy biznesowi mogą uzyskiwać dostęp do źródeł danych i tworzyć interaktywne raporty w odpowiedzi na zadane pytania. Dzięki nowoczesnej funkcji wizualizacji użytkownicy końcowi mogą wyświetlać dwu- lub trójwymiarowe wykresy i skupiać się na określonych obszarach zainteresowania w celu opracowania bardziej zaawansowanych i odkrywczych analiz. Narzędzie to zapewnia dostęp do informacji biznesowych za pośrednictwem sieci intranet lub ekstranet i umożliwia prowadzenie zaawansowanych analiz poprzez zwykłą przeglądarkę internetową. Wewnętrzne mechanizmy kontroli dostępu dbają o to, aby do danych mieli dostęp tylko uprawnieni użytkownicy, a pracownicy działu IT mogą dowolnie kontrolować działanie sytemu i wykorzystanie udostępnionych zasobów.

SAP BusinessObjects Dashboards

Oprogramowanie SAP BusinessObjects Dashboards jest narzędziem do wizualizacji wykorzystującym metodę "przeciągnij i upuść", które jest przeznaczone do tworzenia interaktywnych analiz na potrzeby zaawansowanych, spersonalizowanych kokpitów menedżerskich obsługujących połączenia w czasie rzeczywistym z platformą SAP BusinessObjects BI, programem SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver BW) i innymi źródłami danych. Te interaktywne kokpity można udostępniać wszystkim użytkownikom biznesowym w celu ułatwienia im podejmowania odpowiednich decyzji. Rozwiązanie pozwala łatwo i bezpiecznie zasilać kokpity menedżerskie danymi uzyskanymi za pośrednictwem dowolnego połączenia w czasie rzeczywistym z dowolnym systemem backend. Wnikliwe wizualizacje można następnie udostępniać w czasie rzeczywistym za pośrednictwem pakietu Microsoft Office, formatu Adobe PDF, sieci Web, programu SAP Crystal Reports, platformy SAP BusinessObjects Business Intelligence lub portalu SAP.

SAP BusinessObjects Explorer

Oprogramowanie SAP BusinessObjects Explorer łączy w sobie prostotę i szybkość wyszukiwania oraz niezawodność i możliwości analityczne rozwiązań Business Intelligence (BI), umożliwiając uzyskiwanie natychmiastowych odpowiedzi na pytania związane z prowadzoną działalnością. Podczas wyszukiwania informacji i bezpośredniej eksploracji danych można stosować znaną metodę wyszukiwania przy użyciu słów kluczowych. Można także korzystać z funkcji intuicyjnego wyszukiwania i eksploracji obsługiwanych na platformie SAP BusinessObjects BI, a także z jej metadanych świata obiektów, zabezpieczeń, funkcji zachowywania wiarygodności oraz usług administracyjnych - zmniejsza to obciążenie działu IT i umożliwia wdrożenie oprogramowania w ciągu kilku dni.

SAP BusinessObjects Mobile

Aplikacja SAP BusinessObjects Mobile jest zaprojektowana z myślą o dostarczaniu krytycznych informacji specjalistom bez względu na miejsce ich pobytu. Udostępniając pracownikom najważniejsze informacje wspomagające podejmowanie decyzji (BI) na powszechnie stosowanych urządzeniach mobilnych, oprogramowanie pomaga zachować konkurencyjność w dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym funkcjonującym przez całą dobę. Dzięki dostępnym funkcjom pracownicy mobilni mogą przeglądać wskaźniki i dokumenty z oprogramowania SAP BusinessObjects Web Intelligence oraz SAP Crystal Reports w czasie rzeczywistym bezpośrednio na swoich urządzeniach bezprzewodowych. Użytkownicy mogą aktualizować informacje oraz inicjować działania z urządzeń mobilnych na podstawie połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub wiadomości e-mail, co ułatwia podejmowanie decyzji i działań niezależnie od lokalizacji.

SAP BusinessObjects Live Office

Oprogramowanie SAP BusinessObjects Live Office umożliwia integrowanie zawartości wspomagającej podejmowanie decyzji biznesowych (BI, Business Intelligence) w powszechnie znanym środowisku pakietu Microsoft Office. Dzięki temu produktowi sprawdzone, odświeżalne informacje można osadzać w dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach oraz udostępniać je w całej organizacji w celu zapewnienia lepszego wglądu w dane.

© 2010 Solet Business Intelligence Created by WebChili Designed by VenaArt